Tagastus ja vahetus

Kauba tagastamine
  • Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja rikkumata.
  • Kauba tagastamiseks tuleb esitada meile avaldus e-posti aadressil info@seren.ee 14. päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.
  • Kauba tagastamisel tuleb ostetud toode/tooted tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui 14. päeva jooksul.
  • Raha tagastatud toodete eest hüvitatakse teile viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui 14. päeva jooksul.
Kauba vahetamine
  • Kauba vahetamiseks tuleb esitada meile avaldus e-posti aadressil info@seren.ee 14. päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.
  • Sul on õigus tellitud tooteid vahetada 14 päeva jooksul peale tellimuse kätte saamist eeldusel, et vahetatavad tooted on kahjustumata ning algupärases konditsioonis.